Mammotome Revolve EX

System do biopsji piersi wspomaganej próżniowo z podwójną próżnią do procedur pod kontrolą USG

Pierwszy wspomagany próżniowo system do biopsji piersi umożliwiający zbadanie tkanek na krawędzi zmiany wraz z elastycznym systemem pobierania i przechowywania wielu fragmentów zmian.

mammotome-ex-biopsy-device

Pobieranie wysokiej jakości tkanek

Szybciej pobiera tkankę

Mammotome Revolve EX jest 2,5 razy szybszy1 w porównaniu z konkurencyjnymi systemami wykorzystującymi tryb ciągły pobierania próbek, pozyskujący jedną próbkę tkanki na 5 sekund.

Ergonomiczna i bezpieczna obsługa przy użyciu jednej ręki

Sonda i rękojeść są o >20% lżejsze w porównaniu z konkurencyjnymi systemami2, moduł sterowania obejmuje innowacyjny system zdejmowania osłony igły umożliwiający bezpieczne odłożenie rękojeści przed rozpoczęciem oraz w trakcie procedury.

Tuleja EZ-Sleeve™ – opcja sterylna

Opcja indywidualnej tulei sterylnej optymalizuje przebieg procedury poprzez skrócenie czasu instalacji i czasu cyklu, wymaga mniej pracy3

1. Analiza porównawcza opiera się na badaniu inżynierskim wyszczególnionych urządzeń, przeprowadzonym przez firmę Mammotome. Warunki prowadzenie testu mogą być zmienne i mogą wpływać na wyniki. W przypadku urządzenia Mammotome Revolve™ EX zmierzono czas, począwszy od pierwszego naciśnięcia przycisku Biopsy aż do ukończenia 20. cyklu biopsyjnego, w trybie ciągłym pobierania próbek, przy pełnej długości komory biopsyjnej. W przypadku urządzeń nieposiadających trybu ciągłego pobierania próbek czas mierzono od rozpoczęcia w momencie pierwszego naciśnięcia przycisku Biopsy i przytrzymaniu go aż do ukończenia 20. cyklu biopsyjnego, w trybie domyślnym pobierania próbek. We wszystkich urządzeniach ustawiona była maksymalna długość komory biopsyjnej.

2. Dostępne dane; dane dotyczące ciężaru uwzględniają ciężar rękojeści i przewodu rękojeści.

3. W porównaniu z systemami do biopsji piersi Mammotome Revolve™ EX, Mammotome Revolve™ U/S i Bard EnCor Enspire™. W przypadku tych trzech alternatywnych systemów musi być stosowana standardowa tuleja sterylna pozwalająca spełnić wymogi sterylności obowiązujące na sali operacyjnej; żaden z nich nie posiada indywidualnej tulei sterylnej do rękojeści.

System do biopsji piersi Mammotome Revolve™ EX, zaprojektowany z uwzględnieniem takich aspektów, jak wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność, zwiększa wydajność pracy i pewność diagnostyki klinicznej.

Mammotome Products-236

Czy chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o urządzeniu Mammotome Revolve™ EX?

Skontaktuj się z nami

Często zadawane pytania (FAQ)

Ile próbek może pomieścić pojemnik?

System SMS (Specimen Management System) 3+1 może pomieścić 25 próbek w każdym z 3 pojemników oraz pojedynczą próbkę w pojemniku 1.

Jaka jest długość komory biopsyjnej w urządzeniu Mammotome Revolve™ EX?

Sonda ma komorę biopsyjną o regulowanej długości 12 mm, 18 mm lub 25 mm.

Jaką długość i rozmiar mają igły do urządzenia Mammotome Revolve™ EX?

Długość igły do urządzenia Mammotome Revolve™ EX wynosi 92 mm, a rozmiar 8G.

Powiązane produkty

Znaczniki po biopsji piersi firmy Mammotome

Znaczniki po biopsji piersi Mammotome oferują klinicystom najszersze dostępne portfolio, zapewniając zindywidualizowane rozwiązania niezależnie od metody biopsji piersi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mammotome Revolve U/S

Urządzenie do biopsji Mammotome Revolve U/S oferuje wspomagany próżniowo, przewodowy system do biopsji piersi z technologią podwójnej próżni do zabiegów biopsji piersi pod kontrolą USG.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mammotome® Elite

Urządzenie do biopsji piersi Mammotome® Elite łączy wysoką jakość tkanek pozyskiwanych w wyniku biopsji wspomaganej próżniowo z łatwością i prędkością działania grubej igły.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej
o rozwiązaniach Mammotome z zakresu ultrasonografii?

Skontaktuj się z nami