Mammotome Revolve EX

DUAL VACUUM-ASSISTED BREAST BIOPSY SYSTEM

Pierwszy system do biopsji piersi ze wspomaganiem próżniowym zaprojektowany specjalnie do wycinania zmian z rozszerzonym, elastycznym systemem pobierania do przechowywania wielu obszarów zmian.

mammotome-revolve-ex

Pobieranie wysokiej jakości tkanek

Szybciej pobiera tkankę

System biopsji Mammotome Revolve EX jest 2,5 razy szybszy1 w porównaniu z konkurencyjnymi systemami wykorzystującymi tryb ciągły pobierania próbek, pozyskujący każdą próbkę tkanki co 5 sekund.

Ergonomiczna i bezpieczna obsługa przy użyciu jednej ręki

Sonda i rękojeść są o >20% lżejsze w porównaniu z konkurencyjnymi systemami2, moduł sterowania obejmuje innowacyjny system zdejmowania osłony igły umożliwiający bezpieczne odłożenie rękojeści przed rozpoczęciem oraz w trakcie procedury.

Pobieranie i dotykanie próbki

Opcja kontroli pojedynczej próbki zapewnia elastyczność pobierania, podczas gdy nóż pozostaje ostry, aby umożliwić uzyskanie stałej masy tkanek nawet po 50 próbkach.2

Osłona EZ-Sleeve™ umożliwia zastosowanie opcji sterylnej

Dostosowany sterylny rękaw optymalizuje przebieg pracy, skracając czas konfiguracji, czas realizacji procedury przy mniejszym nakładzie pracy.4

System do biopsji piersi Mammotome Revolve™ EX, zaprojektowany z uwzględnieniem takich aspektów, jak wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność, zwiększa wydajność pracy i pewność diagnostyki klinicznej.

Mammotome Revolve™ EX

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemu do biopsji Mammotome Revolve™ EX?

Skontaktuj się z nami

Często zadawane pytania (FAQ)

Ile próbek może pomieścić pojemnik?

System SMS (Specimen Management System) 3+1 może pomieścić 25 próbek w każdym z 3 pojemników oraz pojedynczą próbkę w pojemniku 1.

Jaka jest długość komory biopsyjnej systemu do biopsji Mammotome Revolve™ EX?

Sonda ma regulowaną komorę biopsyjną: 12 mm, 18 mm lub 25 mm.

Jaką długość i rozmiar mają igły do urządzenia Mammotome Revolve™ EX?

Długość igły 8G dla systemu biopsji Mammotome Revolve™ EX wynosi 92 mm.

Powiązane produkty

Znaczniki po biopsji piersi firmy Mammotome

Znaczniki po biopsji piersi Mammotome oferują klinicystom najszersze dostępne portfolio, zapewniając spersonalizowane rozwiązania niezależnie od metody biopsji piersi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mammotome Revolve U/S

Urządzenie do biopsji Mammotome Revolve U/S oferuje wspomagany próżniowo, przewodowy system do biopsji piersi z technologią podwójnej próżni do zabiegów biopsji piersi pod kontrolą USG.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mammotome® Elite

Urządzenie do biopsji piersi Mammotome® Elite łączy wysoką jakość tkanek pozyskiwanych w wyniku biopsji wspomaganej próżniowo z łatwością i prędkością działania grubej igły.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

1. Analiza porównawcza opiera się na badaniu inżynierskim wyszczególnionych urządzeń, przeprowadzonym przez firmę Mammotome. Warunki prowadzenie testu mogą być zmienne i mogą wpływać na wyniki. W przypadku urządzenia Mammotome Revolve™ EX zmierzono czas, począwszy od pierwszego naciśnięcia przycisku Biopsy aż do ukończenia 20. cyklu biopsyjnego, w trybie ciągłym pobierania próbek, przy pełnej długości komory biopsyjnej. W przypadku urządzeń nieposiadających trybu ciągłego pobierania próbek czas mierzono od rozpoczęcia w momencie pierwszego naciśnięcia przycisku Biopsy i przytrzymaniu go aż do ukończenia 20. cyklu biopsyjnego, w trybie domyślnym pobierania próbek. We wszystkich urządzeniach ustawiona była maksymalna długość komory biopsyjnej.
2. Ujawnienie wyników badania: Wyniki wewnętrznego badania przeprowadzonego przez Mammotome przy użyciu systemu biopsji piersi Mammotome Revolve™ EX w teście laboratoryjnym na żywych zwierzętach. Przedstawione wyniki opierają się na 1500 próbkach tkanki pobranych przez 30 sond Mammotome Revolve™ EX z tkanki piersi zwierząt (każda sonda pobiera 50 próbek). Warunki krwawienia są zdefiniowane w następujący sposób: lekkie krwawienie; średnie krwawienie - makrokrwawienie obserwowane sporadycznie i ciężkie krwawienie - makrokrwawienie obserwowane przez większość czasu. Dane dotyczące masy tkanki są średnią masą tkanki z każdego zasobnika tkanki, tj. całkowita masa tkanki w zasobniku tkanki podzielona przez całkowitą liczbę próbek tkanki w zasobniku.
3. Dostępne dane; dane dotyczące ciężaru uwzględniają ciężar rękojeści i przewodu rękojeści.
4. W porównaniu z systemami do biopsji piersi Mammotome Revolve™ EX, Mammotome Revolve™ U/S i Bard EnCor Enspire™. W przypadku tych trzech alternatywnych systemów musi być stosowana standardowa tuleja sterylna pozwalająca spełnić wymogi sterylności obowiązujące na sali operacyjnej; żaden z nich nie posiada indywidualnej tulei sterylnej do rękojeści.

Produkty mogą nie być zatwierdzone lub dostępne w danym regionie. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Mammotome

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej
o rozwiązaniach Mammotome z zakresu ultrasonografii?

Skontaktuj się z nami