Neoprobe® System

detekcji promieniowania gamma

Oferuje wyjątkową dokładność, łatwą obsługę i zaawansowane możliwości kliniczne.

neoprobe-gamma-detection-system

Naprowadzanie na właściwe tkanki

Wyjątkowa dokładność

Sondy Neoprobe® z technologią Bluetooth cechują się wysoką czułością i kierunkowością, przez co zapewniają bardzo dokładne lokalizowanie badanych tkanek podczas zabiegu z wykorzystaniem promieniowania gamma 1.

Łatwa obsługa

Neoprobe® GDS zapewnia szybkie rozpoczęcie pracy bez konieczności kalibracji i regularnej konserwacji oraz funkcję zdalnego zliczania w obrębie pola jałowego, inicjowaną jednym przyciskiem.

Korzyści kliniczne

Możliwość komunikacji systemu Neoprobe® przez Bluetooth dostarcza chirurgowi szczegółowych danych przy równoczesnym podaniu obu izotopów Tc-99 oraz I-125. Neoprobe® GDS zapewnia indywidualne zliczanie dla każdego izotopu oraz filtr wskazujący, czy użytkownik znajduje się bliżej miejsca iniekcji czy bliżej źródła promieniowania – wszystko to w czasie rzeczywistym.

Elastyczność

Konsolę Neoprobe® GDS można dostosować do indywidualnych potrzeb klinicznych danej procedury. Neoprobe® GDS może wykrywać dowolny z sześciu izotopów, można go skonfigurować, aby wykrywał iniekcje zlokalizowane lub systemowe, może także wykrywać i filtrować izotopy I-125 oraz Tc-99 równocześnie.

Cechy systemu Neoprobe® w skrócie

„Neoprobe® GDS skraca czas procedur przeprowadzanych na sali operacyjnej, jest wysoce niezawodny i nie wymaga częstego serwisowania.”

Ian Grady, lek. med.

North Valley Breast Clinic

Czy chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o systemie Neoprobe® GDS?

Skontaktuj się z nami

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak często należy kalibrować system Neoprobe®, aby zapewnić jego optymalne działanie?

Nigdy. Neoprobe® nie wymaga kalibracji ani regularnej konserwacji.

W przypadku jakich nowotworów można stosować system Neoprobe®?

Rak piersi, czerniak, rak prostaty oraz w ograniczonym zakresie w przypadku raka szyjki macicy oraz nowotworów głowy i szyi. System Neoprobe® jest także przydatny w zabiegach przytarczyc.

Jakie są podstawowe komponenty wymagane do pracy z systemem Neoprobe®?

Konsola, sonda, bateria (do sondy podłączanej bezprzewodowo przez Bluetooth) oraz przewód zasilania.

Jakie radioizotopy można wykrywać przy użyciu systemu Neoprobe®?

99mTc, 125I, 57Co, 111In, 131I, 18F, system posiada także ustawienie ‘Open’.

Powiązane produkty

XPERT® 40

Gdy potrzebują Państwo w krótkim czasie zidentyfikować drobne szczegóły w zróznicowanej próbce.

Dowiedz się więcej

Czy chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów chirurgicznych?

Skontaktuj się z nami