O nas

Będąc pionierem biopsji piersi wspomaganej próżniowo, firma Mammotome z dumą obchodzi 25-lecie innowacji.

25 LAT INNOWACJI W DZIEDZINIE OPIEKI NAD CHORYMI NA RAKA PIERSI

1995

Wszystko zaczęło się od systemu do biopsji piersi Mammotome. Technologia ta zmieniła sposób leczenia raka piersi i zainicjowała stopniowe przechodzenie od biopsji chirurgicznych do procedur małoinwazyjnych. System, znany początkowo pod nazwą Biopsys, zapewniał dokładną diagnozę, a przy tym w istotny sposób poprawiał ogólne doznania pacjenta.

1997

System Biopsys zakupiła spółka Ethicon Endo-Surgery (EES), będąca częścią koncernu Johnson & Johnson. EES w dalszym ciągu pracowała nad rozwojem systemu do biopsji Mammotome, umacniając pozycję marki Mammotome jako lidera rynku.

1999

Wprowadzony na rynek system do biopsji piersi Mammotome HH do procedur pod kontrolą USG okazał się prawdziwym kamieniem milowym w diagnostyce nowotworów piersi.

2001

Mammotome ST to rozszerzony system do biopsji, zaprojektowany do procedur pod kontrolą stereotaksji. Mammotome wprowadził na rynek także znaczniki po biopsji piersi MicroMARK II.

2004

System do biopsji piersi Mammotome został rozszerzony o urządzenie Mammotome EX przeznaczone do zabiegów pod kontrolą USG. Mammotome wprowadził także linię markerów po biopsji piersi MammoMARK zaprojektowanych z myślą o zwiększeniu dokładności znakowania miejsca wykonania biopsji.

2006

System do biopsji piersi Mammotome został rozszerzony o urządzenie Mammotome MR przeznaczone do zabiegów pod kontrolą rezonansu magnetycznego.

2010

Firma Devicor Medical Products, Inc. przejęła działalność Mammotome w zakresie opieki nad chorymi na raka piersi od Ethicon-Endo Surgery.

2011

Devicor Medical Products, Inc. przejęła portfolio produktów Neoprobe GDS od Neoprobe Corporation, tworząc kompleksowe portfolio rozwiązań do biopsji piersi i chirurgii piersi.

2012

Na rynek wchodzi Mammotome elite – wiodące w świecie bezprzewodowe urządzenie do biopsji piersi wspomaganej próżniowo, oferujące metodę jednego wkłucia. Do portfolio znaczników Mammotome dodano MammoSTAR – nową, całkowicie naturalną alternatywę wśród znaczników tkankowych.

2013

Mammotome zaprezentował system do biopsji piersi wspomaganej próżniowo Mammotome revolve do zabiegów pod kontrolą stereotaksji, definiując na nowo wydajność pobierania wycinków bez obniżenia jakości tkanek.

2014

Mammotome wprowadził duże zmiany do swojego portfolio produktów. Przede wszystkim na rynek trafił system do biopsji piersi wspomaganej próżniowo Mammotome revolve do zabiegów pod kontrolą USG. Miały miejsce dwa ekscytujące przejęcia: portfolio znaczników po biopsji piersi HydroMARK i stół biopsyjny MammoTest do wykonywania biopsji pod kontrolą stereotaksji. Podpisano także umowę dystrybucyjną systemu do radiografii materiału histopatologicznego Faxitron CoreVision.

2014

Firma Devicor Medical Products, Inc. została przejęta przez Leica Biosystems, a marka Mammotome znalazła się pod parasolem Danaher Corporation.

2018

Mammotome zawarł umowę dystrybucyjną z Kub Technologies, Inc. i stał się dystrybutorem systemów do radiografii materiału histopatologicznego – system Faxitron CoreVision został zastąpiony przez Mammotome Confirm.

2019

Mammotome zaprezentował nową tożsamość marki oraz unowocześnioną koncepcję graficzną i emocjonalną.

2020

Mammotome obchodzi 25-lecie innowacji w diagnostyce raka piersi. Dotychczas ponad 10 milionów kobiet na świecie przeszło procedurę biopsji piersi z wykorzystaniem małoinwazyjnego systemu do biopsji piersi Mammotome1.

1. Na podstawie wewnętrznych danych ze sprzedaży

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach zintegrowanych?

Skontaktuj się z nami