Prawa autorskie i znaki towarowe

© 2021 Devicor Medical Products, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Devicor, Mammotome, Mammotome elite, Mammotome revolve, MammoTest, Neoprobe, HydroMARK, MammoMARK, CorMARK, MammoSTAR i Confirm są to zarejestrowane znaki towarowe Devicor Medical Products, Inc. w USA i ewentualnie w innych krajach. Sentimag, Magseed and Magtrace są to zarejestrowane znaki towarowe Endomagnetics, Ltd. w niektórych krajach. Użyto za zgodą. BiomarC jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Carbon Medical Technologies, Inc. w niektórych krajach. Użyto za zgodą. TruCore jest to znak towarowy Argon Medical Devices, Inc. w niektórych krajach. Użyto za zgodą. Kubtec, the Kubtec logo, XPERT, MOZART i TomoSpec są to zarejestrowane znaki towarowe KUB Technologies, Inc. w niektórych krajach. Użyto za zgodą. Inne logo, nazwy produktów i/lub nazwy firm mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.