Polityka prywatności Mammotome

Obowiązuje od 15 maja 2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób należy postępować z Danymi osobowymi przekazanymi nam poprzez witryny internetowe, witryny mobilne, aplikacje mobilne oraz inne usługi i produkty cyfrowe, a także w trybie offline pod kontrolą Mammotome lub dowolnego podmiotu stowarzyszonego prowadzącego działalność jako Mammotome, które odsyłają do niniejszej Polityki prywatności (zwane dalej łącznie „Witrynami Mammotome”). Mammotome jest administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do Witryn Mammotome, które nie odsyłają do niniejszej Polityki prywatności ani do witryn stron trzecich, do których Witryny Mammotome mogą odsyłać.

Kategorie zbieranych przez nas informacji

Kategorie Danych osobowych, które możemy zbierać podczas korzystania przez Państwa z Witryn Mammotome, zostały opisane w tej części i obejmują one zarówno informacje, które nam Państwo przekazują, jak i informacje, które zbieramy automatycznie podczas korzystania przez Państwa z Witryn Mammotome.

Dla celów niniejszej Polityki prywatności, „Dane osobowe” (zwane także „Informacjami osobowymi”) oznaczają informacje identyfikujące użytkownika albo takie, które mogłyby zostać użyte do jego identyfikacji. Do przykładowych Danych osobowych należy imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Informacje podawane przez użytkowników

Nie muszą Państwo rejestrować się w usłudze lub programie, aby uzyskać dostęp do większości informacji dostępnych za pośrednictwem Witryn Mammotome. Jednak niektóre z naszych treści są dostępne tylko dla zarejestrowanych lub zidentyfikowanych użytkowników i będą wymagać założenia profilu lub podania określonych informacji o sobie w celu uzyskania dostępu do świadczonej usługi.

Dane osobowe podawane podczas odwiedzania Witryn Mammotome

Mammotome zbiera Dane osobowe podawane przez Państwa w Witrynach Mammotome. Mogą to Państwo zrobić przy zakupie produktu, aby otrzymać materiały oraz informacje marketingowe, podczas kontaktu z działem obsługi klienta Mammotome albo przy wypełnianiu kwestionariuszy bądź ankiet Mammotome. Dane takie obejmują:

Dane osobowe, które udostępniają Państwo podczas innych interakcji z Mammotome

Mogą Państwo skontaktować się z Mammotome w celu zadania pytań, wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia problemów dotyczących naszych produktów. W przypadku kontaktowania się z Mammotome albo zapytań o informacje, można zostać poproszonym o podanie swoich danych kontaktowych, a także tych Danych osobowych, które są istotne dla danego zapytania. Informacje te obejmują: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.

Informacje, które mogą być zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Państwa z Witryn Mammotome możemy również automatycznie zbierać określone informacje o użytkowaniu i urządzeniu, korzystając z technologii śledzenia, takich jak pliki cookie. Informacje te obejmują: identyfikator urządzenia oraz identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, system operacyjny, dostawcę usług internetowych, strony odwiedzane przed i po skorzystaniu z Witryny, datę i godzinę wizyty, informacje o linkach klikanych przez użytkownika i stronach, które użytkownik przegląda w ramach Witryny, a także inne standardowe informacje zapisywane w logach. Ustawienia w przeglądarce internetowej można skonfigurować w taki sposób, aby wszystkie pliki cookie były odrzucane; jednak pliki cookie umożliwiają korzystanie z niektórych podstawowych funkcji Witryny, które mogą nie działać, jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie.

Adres IP

Możemy rejestrować adres protokołu internetowego („IP”) Państwa komputera lub innego urządzenia elektronicznego, kiedy odwiedzają Państwo Witryny Mammotome. Adres IP umożliwia identyfikację urządzenia elektronicznego, z którego korzystają Państwo, aby uzyskać dostęp do Witryn, co pozwala nam utrzymywać komunikację z Państwa komputerem, podczas gdy poruszają się Państwo po Witrynach Mammotome, i dostosowywać ich zawartość do Państwa potrzeb.

Gromadzimy również informacje na temat korzystania przez Państwa z Witryn Mammotome za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie i web beacons. „Cookie” to unikalny kod numeryczny, który jest przesyłany do Państwa komputera w celu śledzenia Państwa zainteresowań i preferencji oraz rozpoznania Państwa jako powracającego odwiedzającego. „Web beacon” (znacznik pikselowy) transparentny obraz graficzny umieszczony na stronie internetowej, w wiadomości e-mail albo reklamie, który umożliwia monitorowanie np. aktywności użytkowników i ruchu w witrynie. Technologie te pomagają zapamiętać Państwa preferencje i pozwalają nam dostarczać Państwo treści i funkcji, które prawdopodobnie będą dla Państwa najbardziej interesujące, na podstawie danych typu „clickstream”, które pokazują sekwencję wcześniejszych działań w Witrynach Mammotome. Witryny Mammotome wykorzystują do celów śledzenia zarówno Google Analytics, jak i Adobe Analytics.

Możemy udostępniać informacje na temat korzystania przez Państwa z Witryn Mammotome dostawcom usług, którzy pomagają nam w personalizacji i dostarczaniu działań marketingowych oraz reklam online. Wykorzystujemy Google Display Advertising (takie jak Retargeting w połączeniu z Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, integrację z DoubleClick Campaign Manager oraz Google Analytics Demographics and Interest Reporting), aby (1) wyświetlać nasze reklamy w innych witrynach na podstawie Państwa wcześniejszych wizyt w Witrynach Mammotome oraz (2) lepiej zrozumieć odsłony naszych reklam i mechanizmy korzystania z usług reklamowych. W związku z usługą Google Analytics Demographics and Interest Reporting możemy wykorzystywać dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub dane odbiorców będących stronami trzecimi (takie jak wiek, płeć i zainteresowania) z Google Analytics, aby zrozumieć i ulepszyć nasze kampanie marketingowe i zawartość Witryny.

Niektóre nasze reklamy online są zamieszczane za pośrednictwem Google Display Advertising. W ramach tego programu korzystamy z funkcji Google Analytics, takich jak Retargeting. W związku z tą funkcją, a także innymi oferowanymi przez sieci reklamowe, razem z operatorami sieci reklamowych, m.in. Google, możemy używać plików cookie stron trzecich (takich jak pliki cookie DoubleClick) – a w niektórych przypadkach pliki cookie pierwszej kategorii (takie jak pliki cookie Google Analytics) – w celu informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam w internecie, na podstawie poprzednich wizyt użytkownika w Witrynach Mammotome. Podczas odwiedzania przez Państwa Witryn Mammotome możemy również wyświetlać reklamy niektórych naszych firm stowarzyszonych.

W przypadku ujawniania danych do celów biznesowych, jak opisano powyżej, ujawniamy kategorie danych wymienione powyżej w rozdziale Kategorie zbieranych przez nas informacji.

Mogą Państwo zrezygnować z reklam Google Ads, odwiedzając stronę http://www.google.com/ads/preferences. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane przez Google Analytics, mogą Państwo zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny na stronie rezygnacji z Google Analytics .

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i innych technologiach śledzenia, m.in. o sposobach ich wyłączenia, należy odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org/. Prosimy pamiętać, że niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszych Witryn, a ich usunięcie albo wyłączenie ograniczy funkcjonalność Witryny.

Śledzenie na urządzeniach mobilnych

Niektóre Witryny Mammotome są dostępne w formie aplikacji mobilnych albo witryn mobilnych, z których można korzystać na urządzeniach mobilnych. W przypadku używania przez Państwa urządzeń mobilnych do uzyskiwania dostępu do Witryn Mammotome i korzystania z nich, poza innymi informacjami opisanymi powyżej, możemy zbierać następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego: identyfikator urządzenia lub identyfikator reklamowy, typ urządzenia, typ sprzętu, adres „MAC”, międzynarodowy identyfikator telefonu komórkowego („IMEI”), wersja systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, platforma używana do uzyskiwania dostępu i Witryny Mammotome i pobierania jej treści (np. Apple, Google, Amazon, Windows), informacje o lokalizacji i informacje o aktywności dotyczące Państwa urządzenia i korzystania z Witryn Mammotome.

Informacje zbierane z innych źródeł

Możemy łączyć informacje o użytkownikach korzystających z Witryn Mammotome z informacjami, które podają Państwo offline, do celów opisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie Dane osobowe, które uzyskamy w trybie offline od Państwa albo innych osób, będą przetwarzane zgodnie z wymogami niniejszego dokumentu oraz innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowych w celu dostarczenia Państwu zamówionych przez Państwa produktów i usług, komunikowania się z Państwem, poprawy komfortu korzystania z Witryn Mammotome, ogólnego ulepszania naszych produktów i usług oraz do innych celów związanych z prowadzoną działalnością, w tym do wykrywania incydentów związanych z bezpieczeństwem, debugowania w celu wykrycia i naprawienia błędów, które zakłócają działanie Witryn, świadczenia usług w naszym imieniu lub usług zamówionych przez Państwa (takich jak usługi marketingowe i reklamowe online) oraz w celu realizacji transakcji. Powyższe sposoby wykorzystania mogą również obejmować rejestrowanie, organizowanie, strukturyzację, przechowywanie, adaptację lub wprowadzanie zmian, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie albo udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, dostosowywanie albo łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych osobowych. Państwa Dane osobowe zbierane przez nas będą przechowywane tylko przez tak długi okres, jaki będzie uzasadniony dla celów określonych powyżej i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Dostarczanie zamawianych przez Państwa produktów i usług

Jeśli zdecydują się Państwo na zakup produktu albo skorzystanie z naszych usług, będziemy wykorzystywać Dane osobowe, które udostępnią Państwo za pośrednictwem Witryn Mammotome, do zarządzania Państwa zamówieniami i fakturami, przetwarzania płatności, udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, świadczenia zamówionych usług oraz dla zapewnienia optymalnego standardu obsługi klienta.

Marketing

Mogą Państwo również otrzymywać informacje marketingowe od Mammotome i powiązanych podmiotów stowarzyszonych, takie jak oferty dotyczące produktów lub usług związanych z Mammotome, zaproszenia do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów lub powiadomienia o specjalnych promocjach. W takich przypadkach wykorzystamy Państwa dane kontaktowe i inne Dane osobowe do wysyłania informacji marketingowych.

Spersonalizowane doświadczenie użytkownika

Podane przez Państwa Dane osobowe mogą być wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych ofert, informacji albo usług dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. Możemy również wykorzystywać Państwa adres IP i dane, które uzyskujemy automatycznie za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii śledzenia, aby ułatwić Państwu korzystanie z Witryn Mammotome i nawigację, a także spersonalizować zawartość udostępnianą na Witrynach Mammotome poprzez przewidywanie informacji i usługi, które mogą Państwa zainteresować.

Ulepszanie działalności biznesowej i produktów

W celu odkrywania nowych faktów, które mogą pomóc Mammotome lepiej zrozumieć potrzeby klientów, a także pomóc ulepszać, rozwijać i oceniać produkty, usługi, materiały i programy, Mammotome analizuje podane przez Państwa informacje. Do celów tych Mammotome nie wykorzystuje informacji, które mogą bezpośrednio umożliwić Państwa identyfikacji.

Cele analityczne i związane z ulepszaniem Witryny

Możemy wykorzystywać informacje, które Państwo podają oraz informacje, które zbieramy automatycznie na temat korzystania z Witryn Mammotome, do monitorowania modeli ruchu użytkowników oraz ich preferencji, w celu ulepszania, analizowania i optymalizowania Witryny.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi Mammotome musi dysponować podstawą prawną w celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawa prawna obowiązująca w danym przypadku będzie zależeć od celu przetwarzania danych osobowych przez Mammotome, które zostały opisane powyżej:

Informacje, które udostępniamy

Możemy udostępniać informacje o korzystaniu przez Państwa z Witryn Mammotome stronom trzecim w następujących, określonych celach biznesowych:

Reklamy stron trzecich i reklamy behawioralne online

Mogą Państwo otrzymywać reklamy online produktów i usług Mammotome w witrynach internetowych stron trzecich i usługach mobilnych, które są dostosowane do Państwa potrzeb, na przykład na podstawie informacji, które podają Państwo Mammotome albo odwiedzanej przez Państwa witrynie internetowej strony trzeciej, albo Państwa aktywności związanej z przeglądaniem stron internetowych, zakupami lub zainteresowaniami. Te kategorie dostosowanych reklam online mogą pochodzić z kilku źródeł, takich jak:

Podmioty stowarzyszone, sprzedawcy i dostawcy

W ciągu ostatnich 12 miesięcy:

Dane wszystkich powiązanych podmiotów stowarzyszonych z można znaleźć tutaj.

Witryny pod wspólną marką

Możemy współpracować z innymi firmami w celu dostarczania treści albo usług na zasadzie partnerstwa albo działania pod wspólną marką. W witrynie prowadzonej pod wspólną marką zobaczą Państwo na ekranie zarówno logo Mammotome, jak i logo partnera. Należy zapoznać się z poszczególnymi politykami prywatności naszych partnerów, ponieważ pod pewnymi względami mogą one różnić się od naszych uregulowań. Zapoznanie się z tymi politykami pomoże Państwu podjąć świadomą decyzję dotyczącą podania swoich informacji w danej witrynie.

Raporty o produktach

Jeśli skontaktują się Państwo z firmą Mammotome w sprawie Państwa doświadczeń związanych z korzystaniem z jednego z naszych produktów, możemy wykorzystać informacje, które Państwo podadzą, przesyłając raporty do wyznaczonego rządowego organu regulacyjnego zgodnie z wymogami prawa.

Prawa i obowiązki ustawowe

W pewnych, sporadycznie występujących okolicznościach firma Mammotome może być zmuszona do ujawnienia Państwa Danych osobowych w celu wywiązania się z prawnego obowiązku albo żądania, na przykład w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec organów regulacyjnych, którym podlegamy w zakresie bezpieczeństwa naszych produktów, albo w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem jednej z naszych linii produktów lub działów, w tym usług świadczonych za pośrednictwem jednej lub więcej Witryn Mammotome. W takich przypadkach podejmiemy wszelkie środki w celu ochrony Państwa Danych osobowych w jak najszerszym możliwym zakresie. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystywania Danych osobowych do celów dochodzeniowych i ścigania użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub którzy dopuszczają się zachowań niezgodnych z prawem albo szkodliwych dla innych osób albo ich mienia.

Zmiana w organizacji

W przypadku, gdy Mammotome zdecyduje się na reorganizację albo zbycie naszej firmy w drodze sprzedaży, fuzji albo przejęcia, Mammotome może udostępnić Państwa Dane osobowe faktycznym albo potencjalnym nabywcom. Będziemy wymagać od wszystkich faktycznych albo potencjalnych nabywców traktowania tych Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą polityką.

Prywatność dzieci

Mammotome nie gromadzi świadomie ani nie wykorzystuje w Witrynach Mammotome żadnych Danych osobowych pochodzących bezpośrednio od dzieci (mianem „dzieci” określamy osoby niepełnoletnie poniżej 18. roku życia). Nie pozwalamy dzieciom w sposób świadomy zamawiać naszych produktów, komunikować się z nami ani korzystać z naszych usług online. Jeśli są Państwo rodzicami i dowiedzą się, że Państwa dziecko przekazało nam informacje, prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą jednej z poniższych metod, a podejmiemy z Państwem współpracę w celu rozwiązania tego problemu.

Państwa decyzje dotyczące ochrony prywatności

Mają Państwo prawo do bycia informowanymi o naszych praktykach związanych z danymi, a także o podmiotach, którym udostępniliśmy Państwa Dane osobowe oraz o możliwości odmowy wyrażenia zgody i konsekwencjach takiej odmowy. Mają Państwo również prawo do wglądu i uzyskania kopii swoich Danych osobowych, które przechowujemy, a także do zgłoszenia wniosku o poprawienie niedokładnych albo niekompletnych Danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo prawo otrzymać dostarczone nam dane w formacie do odczytu maszynowego i przesłać te dane innemu administratorowi. Mogą Państwo również zażądać usunięcia Państwa Danych osobowych albo ograniczenia ich przetwarzania lub też sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Oprócz tych wymienionych powyżej, będziemy przestrzegać wszelkich innych praw, które mogą Państwu przysługiwać na mocy obowiązującego prawa.

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą Państwo również zażądać dostępu do informacji o kategoriach danych osobowych, które zbieramy, źródłach, z których pozyskujemy te Dane osobowe, celu, dla którego je zebraliśmy oraz informacji o tym, komu je udostępniamy.

Aby uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, skorzystać z jakichkolwiek innych praw, złożyć skargę, zażądać sprostowania albo zrezygnować z określonych programów, należy skontaktować się z naszym Biurem ds. ochrony danych osobowych, klikając link „Skontaktuj się z nami” w Witrynie Mammotome, z której Państwo korzystają, używając danych kontaktowych Mammotome w aplikacji mobilnej Mammotome, z której Państwo korzystają, albo wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Istnieje także możliwość wysłania pisma na adres:

Devicor Medical Products, Inc. (Mammotome)
Attn: Legal Department
300 E-Business Way, Suite 500
Cincinnati, OH 45241

W wielu krajach działają organy ds. ochrony danych osobowych, które nadzorują przestrzeganie przepisów o ochronie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Państwa praw związanych z prywatnością albo w sytuacji, gdy nie są Państwo w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio z nami i chcieliby Państwo złożyć skargę, należy skontaktować się lokalnym organem ds. ochrony danych osobowych.

We wszelkiej korespondencji z Mammotome należy podać swój adres e-mail, adres witryny internetowej, aplikację mobilną lub konkretny produkt Mammotome, w związku z którym przekazali Państwo swoje Dane osobowe (np. mammotome.com), a także szczegółowe objaśnienie Państwa zapytania. Jeśli chcą Państwo usunąć, zmienić albo poprawić swoje Dane osobowe i kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w temacie wiadomości e-mail należy umieścić „Wniosek o usunięcie” albo „Wniosek o zmianę/korektę”. Odpowiemy na wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim terminie. Może pojawić się konieczność dalszego potwierdzenia Państwa tożsamości w celu przetworzenia niektórych wniosków.

Po otrzymaniu Państwa prośby, może pojawić się konieczność skontaktowania się z Państwem w celu dalszej weryfikacji istotnych danych. Mogą Państwo być uprawnieni, zgodnie z obowiązującym prawem, do złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika. W celu wyznaczenia pełnomocnika do wykonywania Państwa praw i podejmowania decyzji w Państwa imieniu, należy przedstawić wystarczający dowód udzielenia pełnomocnictwa.

Dodatkowe powiadomienie dla rezydentów stanu Kalifornia (USA)

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń wynikających z Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego § 1798.83 (California Civil Code), rezydenci stanu Kalifornia mogą poprosić nas o dostarczenie im (i) listy pewnych kategorii Danych osobowych, które ujawniliśmy stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego w ciągu bezpośrednio poprzedzającego roku kalendarzowego, oraz (ii) tożsamości tych stron trzecich.

Aby złożyć taki wniosek, mieszkańcy stanu Kalifornia mogą skontaktować się z nami pod adresem:[email protected].

Bezpieczeństwo danych

Mammotome sprawuje kontrolę techniczną, administracyjną i fizyczną w uzasadnionym zakresie, w celu zabezpieczenia wszelkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryn Mammotome. Zawsze jednak istnieje pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia może przechwycić transmisję internetową albo że ktoś znajdzie sposób na naruszenie naszych systemów bezpieczeństwa. Wzywamy do zachowania ostrożności podczas przesyłania Danych osobowych przez internet, zwłaszcza informacji finansowych. Mammotome nie może zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do Państwa Danych osobowych. Dlatego też przesyłając Dane osobowe do Witryn Mammotome, należy rozważyć zarówno korzyści, jak i ryzyka.

Witryny stron trzecich i wtyczki mediów społecznościowych

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do Witryn Mammotome, które nie odsyłają do niniejszej Polityki prywatności ani do witryn stron trzecich, do których Witryny Mammotome mogą odsyłać. Witryny Mammotome mogą wykorzystywać wtyczki mediów społecznościowych (np. przycisk „Lubię to!” na Facebooku, lub „Udostępnij na Twitterze”) aby umożliwić Państwu łatwe udostępnianie informacji innym osobom. Kiedy odwiedzają Państwo Witryny Mammotome, operator wtyczki społecznościowej może umieścić plik cookie na Państwa komputerze albo innym urządzeniu elektronicznym, który umożliwia temu operatorowi rozpoznanie osób, które wcześniej odwiedziły naszą Witrynę lub inne witryny, albo skorzystały z usług, a także otrzymywanie informacji o tym, że odwiedzili Państwo Witrynę Mammotome. Wtyczka mediów społecznościowych umożliwia również witrynie społecznościowej udostępnianie informacji o Państwa działaniach w naszej Witrynie Mammotome innym użytkownikom ich witryn społecznościowych. Powyższymi ustawieniami udostępniania zarządza witryna społecznościowa i podlegają jej polityce prywatności.

Dostęp do naszych witryn na całym świecie

Niniejsza witryna jest własnością firmy Mammotome w Stanach Zjednoczonych i jest przez nią obsługiwana, ale podane przez Państwa informacje będą dostępne dla naszych oddziałów, sprzedawców i dostawców w innych krajach, zgodnie z niniejszą polityką. Ponadto, jeśli odwiedzą Państwo tę witrynę z kraju innego niż Stany Zjednoczone, komunikacja z nami może skutkować transferem informacji za granicę. Poziom ochrony prawnej danych osobowych nie jest taki sam we wszystkich krajach, jednakże podejmiemy wszelkie środki bezpieczeństwa opisane w niniejszej Polityce prywatności, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych. Korzystając z tej witryny, przyjmują Państwo do wiadomości, że Państwa Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych oraz w dowolnym kraju, do którego możemy przekazywać Państwa dane w ramach prowadzonej przez nas działalności.

Mammotome może przekazywać Państwa Dane osobowe do powiązanych podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. Te podmioty stowarzyszone mogą z kolei przekazywać Państwa Dane osobowe innym powiązanym podmiotom. Niektóre podmioty stowarzyszone mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Niemniej jednak wszystkie podmioty powiązane z Mammotome są zobowiązane do przetwarzania Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą polityką. Przekazujemy Państwa Dane osobowe za granicę albo stronom trzecim tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że zapewniamy odpowiedni poziom ochrony w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W razie potrzeby, w tym w przypadku transferów do podmiotów stowarzyszonych, stosujemy Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską w celu zapewnienia takiej ochrony. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń w zakresie transgranicznego przekazywania Danych osobowych, prosimy o kontakt przy użyciu danych podanych w rozdziale „Państwa decyzje dotyczące ochrony prywatności”.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Będziemy wykorzystywać Dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, obowiązującej w dniu zebrania informacji od Państwa albo od osób posiadających Państwa pełnomocnictwo. Jednakże, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zgody, zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności zostaną przedstawione na tej stronie z nową datą wejścia w życie. Mammotome zachęca do regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności pod kątem wprowadzanych zmian. Wszelkie Dane osobowe zebrane podczas dalszego korzystania z Witryn Mammotome będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującą Polityką prywatności.

Informacje wyłącznie dla rezydentów Rosji

Niniejszy rozdział Polityki prywatności dotyczy wyłącznie rezydentów Rosji.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie wykonywane przez Mammotome, w celach i na podstawie prawnej określonej w niniejszej Polityce prywatności. Zawsze będziemy uzyskiwać Państwa wcześniejszą wyraźną zgodę na przetwarzanie Państwa Danych osobowych w celach marketingowych lub przy użyciu technologii śledzenia, takich jak pliki cookie.

Będziemy przeprowadzać następujące operacje na Państwa Danych osobowych z wykorzystaniem i bez wykorzystania zautomatyzowanych środków: zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, specyfikacja (aktualizacja, modyfikacja), odzyskiwanie, wykorzystywanie, przekazywanie (udostępnianie, dostęp), w tym między transfery transgraniczne, depersonalizacja, usuwanie i niszczenie.

Udostępniamy informacje o korzystaniu przez Państwa z Witryny Mammotome stronom trzecim, a także przekazujemy Państwa dane poza terytorium Rosji w określonych celach biznesowych. Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji na temat tych stron trzecich i krajów, do których przekazujemy Państwa Dane osobowe, prosimy o kontakt z nami zgodnie z opisem w rozdziale „Państwa decyzje dotyczące ochrony prywatności”, a my udostępnimy Państwu informacje o nazwach/nazwiskach i lokalizacjach tych stron trzecich, a także o ich roli w przetwarzaniu Państwa Danych osobowych.

Przetwarzając Państwa Dane osobowe, zapewniamy, że rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, dostosowywanie/modyfikowanie i odzyskiwanie Danych osobowych odbywa się przede wszystkim w rosyjskiej bazie danych, po zebraniu tych informacji. Następnie możemy przekazać Państwa Dane osobowe stronom trzecim, jak to opisano w niniejszej Polityce prywatności.

Mammotome stosuje niezbędne środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia wszelkich Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryn Mammotome, w tym: