California Consumer Privacy Act

California Consumer Privacy Act

Państwa prawa związane z prywatnością

Firma Mammotome bardzo poważnie traktuje kwestie związane z ochroną danych osobowych i nie zarabia na Państwa informacjach. Używamy ich dla poprawy Państwa doświadczeń i oferowania Państwu specjalnych promocji oraz informowania o naszych produktach.

Jako rezydenci stanu Kalifornia mają Państwo prawo do:

informacji o tym, w jaki sposób są wykorzystywane Państwa dane osobowe

dostępu, żądania i otrzymania danych osobowych, które zebraliśmy w sposób bezprzewodowy

sprzeciwu wobec sprzedaży lub udostępniania Państwa danych

żądania usunięcia Państwa danych osobowych

Aby wnieść żądanie za pośrednictwem poczty e-mail, prosimy o kontakt na adres: [email protected].

Aby wnieść żądanie telefonicznie: 844-842-6676.

Aby wnieść żądanie za pośrednictwem strony internetowej: danaherdsr.ethicspoint.co